Unsere Ehemaligen

Entlassklassen 2022/2023

4a | Frau Hiegemann-Grolmes
4a | Frau Hiegemann-Grolmes
4b | Frau Lappe / Frau Weidlich
4b | Frau Lappe / Frau Weidlich

Abschied von Frau Sültrop

Entlassklassen 2020/2021

4a | Frau Weidlich / Frau Amedick
4a | Frau Weidlich / Frau Amedick
4b | Frau Wiederholz
4b | Frau Wiederholz

Entlassklassen 2018/2019

Klasse 4a | Frau Sültrop
Klasse 4a | Frau Sültrop
Klasse 4b | Frau Hoppe
Klasse 4b | Frau Hoppe

Entlassklassen 2017/2018

Klasse 4a | Frau Okel
Klasse 4a | Frau Okel
Klasse 4b | Frau Janning
Klasse 4b | Frau Janning

Entlassklassen 2016/2017

Klasse 4a | Frau Lappe | Quelle: Fischer-Foto
Klasse 4a | Frau Lappe | Quelle: Fischer-Foto
Klasse 4b | Frau Sprinkmeier | Quelle: Fischer-Foto
Klasse 4b | Frau Sprinkmeier | Quelle: Fischer-Foto

Entlassklassen 2015 / 2016

Klasse 4a | Frau Kolaczek
Klasse 4a | Frau Kolaczek
Klasse 4b | Frau Schlütter
Klasse 4b | Frau Schlütter
Klasse 4c | Frau Kusber
Klasse 4c | Frau Kusber

Entlassklassen 2014 / 2015

Ehemalige 4a - Frau Sültrop

Ehemalige 4b - Frau Pott

Ehemalige 4c - Frau Müller